Čakra a aura, jak být šťastný

Čakry

Čakry. Možná jste o nich slyšeli zmínku na hodině jógy. Téměř určitě jste slyšeli postavu „New Age“ v televizi nebo ve filmu mluvit o něčích čakrách, které byly zablokovány.

Možná vám někdo dokonce dal radu, že byste měli pracovat na konkrétní čakře. Ale to neznamená, že víte, co jsou zač. Buďte ujištěni: Nejste sami.

V sanskrtu slovo „čakra“ znamená „disk“ nebo „kolo“ a odkazuje na energetická centra ve vašem těle. Tato kola nebo disky rotující energie každé odpovídají určitým nervovým svazkům a hlavním orgánům.

Aby vaše čakry fungovaly co nejlépe, musí zůstat otevřené nebo vyvážené. Pokud se zablokují, můžete pociťovat fyzické nebo emocionální příznaky související s konkrétní čakrou.

Existuje sedm hlavních čaker, které probíhají podél vaší páteře. Začínají u kořene neboli základny vaší páteře a sahají až ke koruně vaší hlavy. To znamená, že někteří lidé věří, že máte v těle alespoň 114 různých čaker .

 

Nejčastěji zmiňovanými čakrami je sedm hlavních, které podrobněji prozkoumáme níže.

Čakra 101

Čakra ( cakra v sanskrtu) znamená „kolo“ a odkazuje na energetické body ve vašem těle. Předpokládá se, že se jedná o rotující disky energie, které by měly zůstat „otevřené“ a vyrovnané, protože odpovídají svazkům nervů, hlavním orgánům a oblastem našeho energetického těla, které ovlivňují naši emocionální a fyzickou pohodu.

Někteří říkají, že existuje 114 různých čaker, ale existuje sedm hlavních čaker, které běží podél vaší páteře. To jsou čakry, které většina z nás má na mysli, když o nich mluvíme. Každá z těchto sedmi hlavních čaker má odpovídající číslo, název, barvu, specifickou oblast páteře od křížové kosti po temeno hlavy a zdravotní zaměření.

Root čakra

Zablokovaná kořenová čakra se může projevit jako fyzické problémy, jako je artritida, zácpa a problémy s močovým měchýřem nebo tlustým střevem, nebo emocionálně prostřednictvím pocitu nejistoty ohledně financí nebo našich základních potřeb a pohody. Když je to v souladu a otevřené, budeme se cítit uzemněni a v bezpečí, jak fyzicky, tak emocionálně.

Sacral čakra

Problémy s touto čakrou lze vidět prostřednictvím problémů s přidruženými orgány, jako jsou infekce močových cest, bolesti dolní části zad a impotence. Emocionálně je tato čakra spojena s našimi pocity vlastní hodnoty a ještě konkrétněji s naší vlastní hodnotou kolem potěšení, sexuality a kreativity.

 

 

Solar plexus čakra

Blokády ve třetí čakře se často vyskytují v důsledku zažívacích problémů, jako jsou vředy, pálení žáhy, poruchy příjmu potravy a zažívací potíže. Je to čakra naší osobní síly. To znamená, že to souvisí s naší sebeúctou a sebevědomím.

Heart čakra

Bloky v naší srdeční čakře se mohou projevit v našem fyzickém zdraví prostřednictvím srdečních problémů, astmatu a problémů s váhou. Ale bloky jsou často vidět ještě jasněji prostřednictvím jednání lidí.

Lidé s bloky srdeční čakry často dávají na první místo druhé, ke své vlastní škodě. Je to prostřední ze sedmi čaker, takže překlenuje propast mezi naší horní a dolní čakrou a také představuje naši schopnost milovat a spojovat se s ostatními. Když jsme mimo soulad, můžeme se cítit osamělí, nejistí a izolovaní.

Throat čakra

Jak by se dalo očekávat, tato čakra je spojena s naší schopností verbální komunikace. Problémy s hlasem a hrdlem, stejně jako jakékoli problémy se vším kolem této oblasti, jako jsou zuby, dásně a ústa, mohou naznačovat zablokování. Bloky nebo nesouosost lze také vidět prostřednictvím dominujících konverzací, klábosení, mluvení bez přemýšlení a potíže s vyjadřováním svých názorů. Když budete v souladu, budete mluvit a naslouchat se soucitem a budete se cítit sebejistě, když budete mluvit, protože víte, že svými slovy jste k sobě věrní.

Third eye čakta

Jelikož je tato čakra fyzicky umístěna na hlavě, mohou se blokády projevit jako bolesti hlavy, problémy se zrakem nebo koncentrací a problémy se sluchem. Blok mohou mít i lidé, kteří mají problém naslouchat realitě (kteří jako by „všechno vědí“) nebo kteří nejsou v kontaktu se svou intuicí. Když jsou otevřené a zarovnané, lidé se budou řídit svou intuicí a budou schopni vidět celkový obraz.

Crown čakra

Korunní čakra je propojena s každou další čakrou (a tedy s každým orgánem tohoto systému), a tak ovlivňuje nejen všechny tyto orgány, ale také náš mozek a nervový systém. Je považována za čakru osvícení a představuje naše spojení se smyslem našeho života a spiritualitou. Lidé se zablokovanou korunní čakrou se mohou zdát úzkoprsí, skeptičtí nebo tvrdohlaví. Když je tato čakra otevřená, má se za to, že pomáhá udržovat všechny ostatní čakry otevřené a přináší člověku blaženost a osvícení.

Jelikož se jedná o všechna energetická centra těla, která odpovídají pocitům, jedno z nich s vámi pravděpodobně při čtení rezonovalo. Zítra s vámi může rezonovat jiný. Je pravděpodobné, že jeden s vámi rezonuje více než kterýkoli jiný jako nepřetržitý problém, čakra, kde se často potýkáte s bloky. Další blokády se mohou objevit každou chvíli. V čakrovém systému mají tyto vzorce specifické pojmy a existují doporučené způsoby léčby.

 

A napadlo Vás někdy kratom koupit pro zlepšení Vašich čaker? Kratom působí na Vaši mysl, čímž pozitivně ovlivňuje Vaše čakry. Ačkoli je to těžko uvěřitelné, kupte kratom a posuďte sami.

Kratom Ostrava, jako je například Kratoless, který patří mezi výborně hodnocené, Vám nabízí například kratom Entikong, který je mezi uživateli společeně s další zelenou odrůdou- kratomem Green Maeng- Da, zdaleko nejoblíbenější. Kratom prodej najdete na internetových stránkách, kde Vám budou všechny potřebné informace k dispozici.

 

Aura

Uhodli jste někdy, co si přítel myslel, než řekl ta slova? Nebo vás někdo okamžitě pohltil špatnou atmosférou, ale nedokázal jste úplně vysvětlit proč? Pravděpodobně nejste telepat, ale umíte číst čakry. Všude, kam jdeme, vnímáme energii druhých lidí na aurickém poli.

Jednoduše řečeno, aura je zářivý barevný paprsek složený z energie, který obtéká živé věci. Naše aura, která pochází z řeckého slova  „vánek“, označuje naše nálady, emoce a celkovou náladu.

V podstatě ještě předtím, než si vyměníme ahoj, na nás naše aury udělají první dojem. Ale je tu jedno upozornění: Lidské oko nemůže vidět auru bez tréninku. To je důvod, proč musíme znovu trénovat způsob, jakým se díváme na věci, abychom si dovolili vidět naše vlastní vnější světlo.

Stojí to za tu práci. Jakmile uvidíte aury, možná budete schopni lépe porozumět sobě i ostatním. Pro věřící jsou aury portálem do mystičtější říše a jsou důkazem psychické povahy, kterou nemůžeme komunikovat ani vyjádřit.

Skrze vidění aury můžete získat jasno v tom, proč vám někteří lidé dávají nepříjemné vibrace a proč se kolem ostatních cítíte pozitivně.

Ujasněme si jednu věc: Každý může číst auru. Vše je o důvěře své intuici. Podívejte se na minutu do zrcadla před bílým pozadím. Soustřeďte se na ohnisko uprostřed čela. Aniž byste pohnuli očima, naskenujte vnější obvod hlavy a ramen. Barva, kterou vidíte kolem své hlavy a ramen, je vaše aura.

Dalším způsobem, jak najít svou auru, je dívat se na své ruce po dobu přibližně jedné minuty. Záře, kterou vidíte vyzařovat z vnějšího obložení vašich rukou, je vaše aura. Vezměte prosím na vědomí, že může trvat několik pokusů, abyste skutečně viděli vaši auru. Cvičení dělá mistra! Jakmile najdete a zaznamenáte svou auru, můžeme začít.

Význam barev, které můžeme vidět.

Bílá

To ukazuje na vyrovnanou osobnost, klidnou a otevřenou možnostem. Ti s bílou aurou mohou mít tendenci přebírat energii ostatních. Bílá je ze všech barev aury nejvzácnější.

Šedá

Šedé aury mohou označovat skeptický pohled nebo osobu, která má sklon vidět sklenici poloprázdnou. Otevřít se novým možnostem je těžké a bude to vyžadovat úsilí, ale nezbytné a obohacující.

Hnědý

Hnědá aura často naznačuje čas sobectví a nejistoty. Když vidíte hnědou auru, znamená to, že potřebujete očistu, nebo že musíte ostatním dávat víc, než brát.

 

Černá

Černá aura může vykazovat temnou energii způsobenou sobeckým a nelaskavým chováním. Vzhled této aury může naznačovat, že se daná osoba potřebuje zbavit zátěže, která jí brání ve vyzařování pozitivity v jejích životech.

Červená

U těch, kteří mají rudou auru, jsou vášně vysoké, protože žijí podle svých tužeb a emocí. Kreativní až do morku kostí, červené aury vždy projevují nové cíle a inspirují se prostřednictvím uměleckých výstupů. Červené aury mohou také naznačovat okamžik zásadních kreativních změn.

A jak souvisí kratom s Vaší aurou? Účinek kratomu na Vaši mysl je velice pozitivní, nedovolte, aby z Vás vyzařovala špatná aura.

Některé druhy kratomu působí na člověka „druživě“. Pokud nejste zrovna přátelský a komunikativní typ, či máte úzkosti z větší společnosti, například White Maeng- Da, kratom  Green Entikong, či Green Maeng- Da (který je zdaleka nejoblíbenější) Vám pomohou toto změnit. Už žádné úzkosti a nepříjemný pocit, pokud se nacházíte mimo svou komfortní zónu.

Tíží Vás aura, se kterou nejste spokojení? Zkuste alternativní způsob, jak toto změnit.

 

Natálie, Kratoless