Kratom a test na drogy

V dnešním článku probereme, zda užívání kratomu může ovlivnit výsledek testu na drogy. Je to zvláště důležitá otázka pro ty, kteří síbrají kratom pravidelně.

Vliv kratomu na lidské tělo

Malé versus velké dávky

Kratom je známý svou škálou účinků, která závisí na množství konzumovaného kratomu. Zatímco malé dávky obvykle působí stimulačně, velké dávky mají spíše sedativní účinek. Konkrétně:

 

Malé dávky vedou k:

  • Zvýšené energetičnosti
  • Bdělosti
  • Zvýšení libida
  • Zrychlenému srdečnímu tepu

 

Velké dávky naopak působí:

  • Pocitům uvolnění
  • Úlevě od bolesti
  • Navození klidnějšího duševního stavu
  • Sedaci
  • Rychlejšímu usínání a tvrdšímu spánku

Bezpečnostní upozornění

I když kratom má mnoho přínosných účinků, je důležité zdůraznit, že je nerekomendováno míchat kratom s alkoholem nebo jinými depresanty. Kombinace těchto látek může vést ke zvýšení rizika nežádoucích účinků.

Kratom vs. Test na drogy

Co běžné testy zjišťují?

Většina standardních testů na drogy, jako jsou 5, 10 nebo 12-panelové testy, kratom nenedetekuje. Testy obvykle kontrolují látky jako THC, kokain, opiáty, amfetaminy a další, ale mitragynin ani jeho metabolity neodhalí.

Rizika falešných pozitiv

Přestože běžné testy kratom obvykle nerozpoznají, existuje stále riziko falešně pozitivního výsledku, zejména u orientačních testů ze slin, které policie používá. V takových případech je doporučen odběr krve pro další testování. I když je šance, že kratom bude v krvi detekován, stále to není považováno za nelegální látku.

Speciální testy a zaměstnavatelé

Někteří zaměstnavatelé, zejména ti, kteří působí v oborech s vysokou mírou rizika, mohou používat speciální testy na drogy, které zahrnují také kratom. I když to není běžné, je dobré být na tuto možnost připraven.

Co si z toho odnést?

Kratom je stále legální a nepatří mezi zakázané látky. Nicméně, přestože obvyklé testy na drogy kratom nerozpoznají, je důležité přistupovat k jeho konzumaci s opatrností. Nejenže existují speciální testy, které mohou kratom detekovat, ale je také možné, že kombinace kratomu s jinými látkami může vést k nežádoucím účinkům.

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete více informací o kratomu a jeho účincích, mrkněte na náš web pro další podrobné články a zdroje.